พ.ศ 2530 เราได้ผลิตยาที่แก้ปวดฟัน และยาสีฟัน คนรอบข้างใช้ได้ผลดีเห็นผล คนปวดฟันเหงือกฟันอักเสบ รำมะนาด เลือดออกตามไรฟัน จึงเกิดความคิดที่จะมาทำยาสีฟัน และแจกคนในหมู่บ้านใกล้เคียง คนรอบข้างเพื่อนๆ คนรู้จักทั่วไป ทุกคนที่ได้ใช้มีการตอบรับที่ดีได้ผลเห็นผลหายจากอาการต่างๆ ที่ทุกข์ทรมาณ หลังจากนั้นซึ่งได้เริ่มทำขายอย่างจริงจังจนเป็นรายได้ที่ดีขึ้น และมีตัวแทนมารับไปจำหน่ายมากขึ้น ประกอบกันในยุคนั้นไม่มียาสีฟันประเภทสมุนไพรสูตรใช้เข้มข้นแบบตลับมาก่อน จึงเป็นที่สนใจ ปี 2543 ได้เรื่มผลิตเป็นแบบชนิดหลอดและมีหลายชนิดเข้าจำหน่ายใน โครงการหลวงโกลด์เดนท์เพลส ในปี 2545 จนปัจจุบันเราขายในโครงการหลวง GOLDEN PLACE เป็นระยะ เวลา 15 ปี แล้วและปัจจุบันได้รับการสรใจจากต่างชาติเป็นอย่างมาก ได้มีการส่งออกไปแล้วในประเทศ ต่างๆ มี จีน รัสเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม พม่า และอีกหลายประเทศ 

 

         จำหน่ายร้าน Golden Place, seven-eleven(7-11), The Mall, Siam Paragon,Ernporium,Max value,Farnily mart , ร้านตำหรับไทย,ร้านภูมิใจไทย,ร้านท็อปมาร์ทจังหวัดพิษณุโลก,ร้านทวีกิจมินิมาร์ท จังหวัด บุรีรัมย์,ร้านสมุนไพรชั้นนำหลายแห่ง,Misteen Friday,สหกรณ์ กรุงเทพ,ศึกษาภัณฑ์พาณิช ร้านยาหน้าศิริราช และ ร้านยาชั้นนำทั่วไทย จึงสามารถบอกและแนะนำได้ดีลูกค้าใช้ดีจึงบอกต่อๆกัน